Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en Cultuur

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen en geen ‘hobby’ of luxeartikel voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. In de regio zijn er veel (particuliere) initiatieven op het gebied van het maken en tonen van kunst of het leren van kunst. D66 pleit voor het in stand houden van deze initiatieven en zorgt voor een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen.

Speerpunten
• Serieus nemen van cultuur, cultuurbeoefening en cultuureducatie
• D66 wil een cultuurstimuleringsregeling voor de jeugd

Serieus nemen
Cultuur verbindt, draagt bij aan de kwaliteit van leven en versterkt het creatieve vermogen en daarmee onze samenleving. Het zelf muziek maken, dansen, poëzie schrijven, toneel spelen of andere cultuuruiting blijkt bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen én aan de leefbaarheid.

Cultuurstimuleringsregeling
Een goede manier om jeugd te stimuleren meer met cultuur te doen en dit ook bereikbaar te maken is een stimuleringsregeling. D66 wil dat iedere jongere t/m 17 jaar een bijdrage krijgt in het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Naast het stimuleren van sport- en cultuurbeoefening stimuleren we hier ook het verenigingsleven mee.

De gemeente weegt, als het aan D66 ligt, de sociale verbinding van een culturele instelling in de samenleving positief mee bij het besluit om een subsidie te verlenen. D66 wil niet dat de politiek of het gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan dient de inhoudelijke oordeelsvorming uitgevoerd te worden door een onafhankelijke commissie.

Kunst en cultuur als fundament van onze beschaving