Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezondheid, Sport en bewegen

De coronapandemie heeft ons opnieuw geleerd dat gezondheid belangrijk is en dat preventie daarin een belangrijke rol speelt. Mede daarom is D66 voor projecten als Vitaal Vechtdal en het IJslandse model. Het uitgangspunt van D66 is een breed beweegaanbod met het credo: ‘een leven lang bewegen in een vitaal Vechtdal’. Bewegen draagt bij aan een betere algehele gezondheid, en heeft daarnaast bij kinderen in sportverband ook een bijdrage aan de ontwikkeling. Het aanbod van bewegen (sporten) moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Een leven lang bewegen begint met veilig (leren) bewegen / sporten met plezier.

Speerpunten
• Een preventiemodel invoeren
• Bewegen / sporten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar
• D66 wil een sportstimuleringsregeling voor jeugd

Een preventiemodel
D66 Vechtdal is groot voorstander van invoeren een preventiemodel dat gericht is op het creëren van een positieve leefomgeving. Bijvoorbeeld het IJslands model, dit model verhoogt de weerstand van jongvolwassenen tegen de verleidingen van tabak, alcohol, softdrugs en drugs. Een preventiemodel biedt een gezondheidswinst die een leven lang doorwerkt. Het model, toegepast op de context van het Nederlandse Vechtdal, werkt aan het terugdringen van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren en aan het verbeteren van hun welbevinden via sporten en cultuuraanbod.

Bereikbaar en betaalbaar
Om bewegen en sporten voor iedereen toegankelijk te houden, ondersteunt de gemeente sportverenigingen en doet de gemeente haar best om bewegen / sporten betaalbaar te houden. Van de coronacrisis kunnen we onder meer leren dat een goede wandel- en fietsinfrastructuur sowieso nodig is.

Sportstimuleringsregeling
Een goede manier om jeugd te stimuleren meer aan sport te doen en dit ook bereikbaar te maken is een stimuleringsregeling. D66 wil dat iedere jongere t/m 17 jaar een bijdrage krijgt in het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Naast het stimuleren van sport- en cultuurbeoefening stimuleren we hier ook het verenigingsleven mee. En omdat bewegen ook bij ouderen tot gezondheidswinst leidt, dient er in overleg met ouderen gekeken te worden of er iets extra’s gedaan moet worden om ouderen in beweging te houden (respectievelijk te krijgen).

Sport verbindt!