Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Gemeenten zijn voor het overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. De afgelopen jaren betekende de overgang van taken naar gemeenten, zonder dat daar in voldoende mate middelen voor beschikbaar werden gesteld, dat gemeenten voor lastige keuzes stonden.

Speerpunten
• D66 kiest voor solide financiën
• Bij de start van de bestuursperiode geven we duidelijkheid over de belastingen voor de hele periode
• Belastingen stijgen met maximaal de inflatie
• D66 wil een lange termijn investeringsagenda opstellen
• Bij nieuw beleid wordt eerst gekeken naar het schrappen van oud beleid
• We starten experimenten met buurt en dorpsbudgetten

Solide financiën
D66 kiest voor solide financieel beleid. De gemeente houdt uiteraard voldoende reserves aan om bij tegenvallers niet meteen te hoeven teruggrijpen op lastenverzwaring. Aan de andere kant is het maatschappelijk nadelig om onnodig geld op te potten. In dat geval is het interessanter om bepaalde investeringen die zich soms ook terugverdienen, zoals investeringen in energiebesparing, naar voren te halen.

Duidelijkheid
Bij tekorten wordt als eerste gekeken hoe de uitgaven kunnen worden verlaagd voordat naar instrumenten als de OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt gekeken. D66 is er voorstander van om aan het begin van de bestuursperiode zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de lastenontwikkelingen. Dit om bewoners en bedrijven voor meerdere jaren duidelijkheid te geven over de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Inflatie
Uitgangspositie is dat belastingen waar mogelijk niet meer dan met de inflatiecorrectie worden verhoogd.

Investeringsagenda
D66 kijkt verder dan het hier en nu. Daarom willen wij in samenwerking met de raad en het college een lange termijn investeringsagenda in (2022- 2032) opstellen. Een agenda die gericht is op de vier grote thema's die ons in de komende jaren bezig houden:
• de energietransitie op lokaal niveau
• verduurzaming van de groene omgeving met een goede balans tussen natuur, wonen en werken
• versterking en innovatie van de infrastructuur (weg, water, spoor en digitaal)
• de landbouwtransitie waarin ruimte is voor duurzaam ondernemerschap en nieuwe verbindingen

Nieuw beleid
Wanneer extra geld beschikbaar gesteld wordt om doelen te bereiken wil D66 dat bij voorstellen eerst wordt gekeken naar de effectiviteit van het geld wat al in die doelen wordt gestoken. Soms is meer geld ergens in steken niet de oplossing maar is het anders besteden van dat geld veel effectiever. Daarnaast wordt actiever gekeken naar beleid wat geschrapt kan worden omdat de doelen bereikt zijn of de ingezette middelen niet het gewenste effect hebben.

D66 wil een financiëel gezonde gemeente.