Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie

Het Vechtdal maakt deel uit van de economische regio Zwolle, een regio die tot de sterkst groeiende economische regio’s van Nederland behoort. Het Vechtdal kenmerkt zich binnen de regio als gebied bij uitstek waar recreatie en toerisme een belangrijke economische motor zijn. Ruimte bieden aan ondernemers leidt tot werkgelegenheid en draagvlak voor de voorzieningen.

Speerpunten
• De gemeente faciliteert zoveel mogelijk de MKB Bedrijven
• Samenwerking voor behoud en groei
• Bedrijfsterreinen
• Koploper blijven op toeristisch- en recreatief gebied door innovaties
• Circulaire Landbouw

MKB bedrijven
MKB bedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de werkgelegenheid in onze gemeenten. D66 vindt het van groot belang deze werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk verder uit te bouwen. Daarbij moeten de bedrijven de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. D66 wil zoveel mogelijk drempels wegnemen en bij vergunningaanvragen versnellen door meer bundeling van vergunningen.

Samenwerking
Soms groeien bedrijven uit hun jasje en is er binnen de gemeente geen geschikte plek om die groei mogelijk te maken. D66 wil dan niet vanuit angst reageren en vooral kijken hoe bedrijven voor de regio behouden kunnen worden. Is het niet in de eigen gemeente dan liever in de regio, dit om te voorkomen dat bedrijven vertrekken naar andere delen van Nederland. Hiervoor is samenwerking in de Regio Zwolle, maar ook met de buurregio’s in Drenthe en Twente van groot belang. Ook binnen het Vechtdal zoeken de gemeenten elkaar actief op.

Bedrijfsterreinen
Binnen de huidige bestemmingsplannen ‘bedrijventerreinen’ is nog beperkt ruimte voor nieuw- en/of hervestiging van bedrijven. Wanneer er sprake is van het toevoegen van nieuwe bedrijventerreinen wordt actief afgestemd tussen de gemeenten om onnodige concurrentie of een te groot beslag op ons buitengebied te voorkomen. Ook wordt actief gekeken naar maatregelen om verouderde bedrijventerreinen te revitaliseren waardoor zij weer aantrekkelijk worden voor bedrijven.

Koploper
Samenwerking binnen het Vechtdal op het gebied van toerisme en recreatie kent reeds een lange geschiedenis. De steden, dorpen en het buitengebied van de gemeenten versterken elkaar, juist de samenwerking daarin kan leiden tot een beter aanbod voor onze gastvrije regio. D66 Vechtdal wil actieve steun voor de samenwerking in het Vechtdal omdat onze gasten zich ook niet houden aan gemeentegrenzen. Hier geldt dat met de optelsom van de inspanningen vanuit de gemeenten meer bereikt kan worden. Zoals enkele jaren geleden bijvoorbeeld is gelukt met het bevaarbaar maken van de Vecht.
De coronacrisis laat ons zien dat gezondheid belangrijk is, daarom wil D66 dat naast de agrarische sector, het MKB en het toerisme juist ook de gezondheidssector de aandacht krijgt die het verdient.

Gezonde economie biedt ruimte aan ondernemers leidt tot werkgelegenheid en draagvlak voor de voorzieningen.