Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Commissievergadering gemeente Ommen

9 mei 2019 gemeentehuis Ommen

Twee weken voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering is er meestal een commissievergadering. In die vergadering worden de voorgestelde raadsvoorstellen inhoudelijk besproken. Het is dus belangrijk dat de fractie van D66 weet hoe u denkt over bepaalde ...

Twee weken voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering is er meestal een commissievergadering. In die vergadering worden de voorgestelde raadsvoorstellen inhoudelijk besproken. Het is dus belangrijk dat de fractie van D66 weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen. Wij nodigen u uit om dat tijdens de inloopuurtjes met de fractie te bespreken.

Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken op agendapunten. U kunt bijvoorbeeld toelichten waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

Welke onderwerpen worden besproken vindt u op de pagina van de gemeente Ommen https://ommen.raadsinformatie.nl/

9 mei

19:30 uur