Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2023

Inloopspreekuur D66 Ommen

Omdat bij commissievergaderingen het mogelijk moet zijn dat insprekers de kans krijgen om hun mening te geven, moeten die vergaderingen en de agendapunten vooraf bekend gemaakt worden o.a. in Ommer Nieuws. Met name voor de commissievergadering voor 7 juni is daaraan niet voldaan omdat de publicatie in Ommer Nieuws niet op tijd heeft plaatsgevonden.

De gemeente heeft daarom besloten de vergadering van 7 juni een week later te laten plaatsvinden zodat insprekers hiervoor de ruimte krijgen.

Het heeft geen invloed op ons inspreekuur voor maandag 5 juni. U bent uiteraard welkom!

Maandag 5 juni houdt D66 Ommen het inloopspreekuur in de Carrousel ter voorbereiding aan de commissievergaderingen van 7 en 8 juni. Aanvang 19:30 uur in lokaal 4.

Gelet op het aantal en het belang van de onderwerpen, waarbij wij de mogelijkheid om in te spreken ruim de gelegenheid geven, is de behandeling in de commissie verdeeld over twee dagen, namelijk woensdag 7 juni en donderdag 8 juni.

Op de agenda van 7 juni/nu dus 14 juni staan de volgende onderwerpen:
Vaststellen zoekgebieden windenergie projecten Ommen;
Vaststellen bestemmingsplan Centrum Ommen, herziening Varsenerstraat naast nummer 22, Ommen;
Vaststellen bestemmingsplan Werken Ommen, herziening bedrijfsverzamelgebouw Veldkampweg;
Aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT;
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland;
Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Omgevingsdienst IJsselland.

Op de agenda van 8 juni staan de volgende onderwerpen op de agenda:
Raadsbrief stand van zaken flexwoningen Sportlaan;
Uitwerken van eenrichtingsverkeer noord-zuid in de Pr. Julianastraat voor de Verkeersstructuur centrum Ommen;
Dashboard Woonprogramma Addendum Woonvisie;
Jaarstukken 2022, bestuursrapportage voorjaar 2023 / 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD
IJsselland.

Inhoudelijke informatie over deze onderwerpen vindt u op https://ommen.raadsinformatie.nl/dashboard

Wij zien u graag op het inloopspreekuur.