Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 februari 2023

Ommer Nieuws februari 2023

Verkiezingen in maart

 

Op 15 maart mag u weer naar de stembus. Dit keer voor drie belangrijke verkiezingen. Voor de Provinciale Staten in Overijssel, het Waterschap en indirect ook de Eerste Kamer.

 

Provinciale Staten

De provincies zijn verantwoordelijk voor een aantal taken. Een paar voorbeelden. De provincie bepaalt waar wegen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie structuurplannen waar de gemeenten rekening mee moeten houden. De provincie houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water en is nu ook aan zet over de stikstofproblematiek. Dat treft ons allemaal, meer dan we ons vaak realiseren. Het treft met name de agrariërs onder ons, maar we hebben er als inwoners van Ommen invloed op. D66 Ommen heeft er bijvoorbeeld bij het college van Ommen en via onze Statenfractie van D66 Overijssel erop aangedrongen in constructief overleg te gaan met de agrariërs over de stikstofproblematiek. De leden en de fractie van D66 in Ommen hebben via onze statenleden in Overijssel invloed op de koers die we in Overijssel willen varen, dat is terug te vinden in het verkiezingsprogramma van D66 Overijssel https://d66.nl/overijssel/verkiezingsprogramma/.

 

Waterschappen

Op dezelfde dag zijn ook de waterschapsverkiezingen. Bij de waterschapsverkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen voor de periode 2023-2027, te vergelijken met de gemeenteraad. In Ommen hebben we twee waterschappen, ruw gezegd ten westen van het Ommerkanaal is het werkgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta, ten oosten van het Ommerkanaal het waterschap Vechtstromen.

D66 doet als politieke partij niet mee aan de verkiezingen, maar wij zijn wel vertegenwoordigd in Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is o.a. opgericht door D66, PvdA, GroenLinks, Natuurmonumenten en Provinciale Milieufederaties. Het is dus niet vreemd dat een groot aantal D66’ers op de verkiezingslijsten en in bestuursfuncties van Water Natuurlijk te vinden zijn. Water Natuurlijk is dé partij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Plastics, medicijnen, hormonen en landbouwgif horen niet in water thuis. D66 Ommen heeft bijvoorbeeld bij onze collega’s van Water Natuurlijk aangedrongen op het tegenhouden van lelieteelt in waterwingebieden.

 

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Zij controleert vooral op de hoofdlijnen van beleid en de onderlinge samenhang van de verschillende regeringsplannen en wetsvoorstellen. Ze kan dus domme besluiten tegenhouden. Leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Indirect dus ook door u op 15 maart!

 

Er is wat te kiezen.

Deze drie verkiezingen zijn van belang voor u als inwoner van Ommen. Ga dus stemmen op 15 maart!

 

Inloopspreekuur

Wij nodigen u uit om langs te komen bij ons inloopspreekuur. D66 heeft in het algemeen inloopspreekuur op de maandagavond voor de commissievergadering van de gemeenteraad van Ommen. De eerstvolgende inloop is maandag 13 februari 2023, vanaf 19:30 uur in de Carrousel in lokaal 4 op de begane grond. Zie ook onze website https://ommen.d66.nl/agenda/, of neem contact met ons op voor een individuele afspraak https://ommen.d66.nl/contact-2/.

 

Met vriendelijke groet,

Henri Mors

Fractievoorzitter D66 Ommen