Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 november 2021

Inloopspreekuur 6 december

Helaas zijn door de coronamaatregelen de inloopspreekuren niet meer mogelijk. We willen wel proberen een MS Teams of Zoom vergadering te plannen.

Op de maandagen vóór een commissievergadering bespreekt de fractie van D66 de onderwerpen die op de agenda staan. Het eerstvolgende spreekuur is maandag 6 december. Wij vergaderen vanaf 19:30 uur. In verband met Corona doen we dat niet meer fysiek, maar digitaal.

Iedereen is van harte welkom om met onze fractie van gedachten te wisselen, ideeën te opperen, problemen aan de kaak te stellen, vragen te stellen of opmerkingen te maken over de politiek in Ommen. Uiteraard horen wij graag uw mening over onderwerpen die spelen bij u persoonlijk of in uw omgeving.

Op de agenda voor de commissievergadering van donderdag 9 december staan de volgende onderwerpen:
Vaststelling Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst
3de begrotingswijziging 2022: financiële consequentie Fietsverbinding Dante
Vaststelling bestemmingsplan Haven Oost
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Wethouder Petterweg 19 en Bergweg 26’
Regionale toekomstvisie beschermd wonen
Op de website van de gemeente Ommen https://ommen.raadsinformatie.nl kunt u de voorstellen lezen.

Uiteraard zijn wij ook per mail of telefoon bereikbaar voor vragen of meer informatie. Neem dan contact op met de fractievoorzitter Henri Mors, henrimors@gmail.com, 06-51903267 of Roosmarijn Wernars roosmarijn.wernars@ommen.nl.