Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Visie D66 Vechtkade

Sinds de wisseling van het millennium zijn wij in Ommen druk bezig geweest met het maken van plannen rondom een vernieuwd en verbeterd centrum. Hieruit is uiteindelijk het idee de ‘Huiskamer van Ommen’ gekomen. We kennen een traditie om elke twee jaar de plannen bij te stellen aan de hand van incidentele bevindingen. Soms goed, maar meestal een verslechtering omdat dat weer een ander probleem oproept. Zo ook dit voorstel waarbij een knip wordt voorgesteld op de Vechtkade en de Juliana/Schuringstraat.

In 2010 is er een uitgebreid rapport door BRO neergelegd met het verloop van zaken sinds de start van de plannen. Hierin is goed terug te lezen hoe de Varsenerdijk eruit zou moeten komen te zien met wegversmallingen, een gezamenlijk plein waar auto’s wel overheen mogen en drempels.

De ‘Huiskamer van Ommen’ kwam er, het marktgebouw werd gebouwd, we kregen een nieuwe muziekkoepel en de horeca die er zit kon uitbreiden met hun terras. Maar de visie die er beschreven stond om de Varsenerdijk, ofwel Vechtkade autoluw te krijgen is nooit volgens plan afgemaakt. Het verbaast ons D66 dat er tot op heden nooit terug wordt gekeken naar de originele plannen en wat er tot op heden aan gesleuteld is wat nu dus uiteindelijk tot veel frustratie en irritaties heeft geleid.
Ook in het nu voor ons liggend huidig opgestelde rapport is er niet terug gekeken naar de originele plannen en visies. Waarom niet?

Als u dit wel zou doen komen wij tot de conclusie dat onze Huiskamer van Ommen nog niet is afgrond. Hierdoor is naar onze mening het ook niet nodig om deze huidig voorgestelde knip toe te passen op de Vechtkade, maar lijkt het ons een beter idee om terug te gaan naar de originele planning en de weg te ontmoedigen voor doorgaand verkeer. Bijvoorbeeld door de inrichting aan te passen bijvoorbeeld wegversmallingen toe te passen en (on)duidelijkheid in de wegtekeningen. Maak bijvoorbeeld een openlijk plein waar je je als automobilist ongemakkelijk voelt omdat het niet op een doorgaande weg lijkt zoals het momenteel is, maar ook dat het duidelijk is dat je er niet mag parkeren. De kleuren en tekeningen in en op de weg geven een psychologisch effect en kan dus veel mee gespeeld worden. Hiermee is er ook een knip gerealiseerd, namelijk door het doorbreken van een doorgaande weg.

De knip. De knip is er op het allerlaatst aan toegevoegd en is eigenlijk ook een verslechtering t.o.v. het plan wat begin dit jaar is gepresenteerd. D66 heeft zich laten voorlichten door een verkeerskundige. Als er geen aanvullende maatregelen worden genomen, heeft dat tot gevolg dat de kans groot is dat een automobilist vanuit de Vechtbrug naar de parkeerplaats bij de Jumbo wil. De kans dat die vol is, is reëel aanwezig. Na een paar keer tevergeefs gezocht te hebben, rijdt deze automobilist gefrustreerd terug naar de Vechtbrug. Er zijn geen gevaarlijker automobilisten dan gefrustreerde automobilisten. De verkeersveiligheid neemt dus eerder af dan toe.

Tijdens de inspreekavond is het idee geopperd om digitale borden te plaatsen zodat men kan zien of er nog plaats is. Ook dat hebben wij met mijn verkeerskundigen besproken. Zij hebben het ons ten sterkste afgeraden omdat onze infrastructuur er niet geschikt voor is. Het is wel mogelijk zonder betaald parkeren toe te passen, maar kostbaar. Zo’n slordige €50.000,– per bord. Wordt nog meer omdat er nog lussen in de grond moeten om de verkeersbewegingen te detecteren, je moet een aparte in- en uitgang realiseren en maar hopen dat iedereen zich daaraan houdt. Want als iemand via de uitgang naar binnen rijdt, is het systeem al verstoord. Daarbovenop is ons verteld dat dergelijke systemen zeer storings- en onderhoudsgevoelig zijn. We kennen de reputatie van Ommen als het gaat over het onderhoud van de digitale informatieborden. Dit alles is niet in de begroting meegenomen. Kortom een ad hoc idee wat niet voldoende is doordacht.

Terugkomend op het oerontwerp. Maak van de Julianastraat een 30 km zone, zoals ook in de originele plannen staat beschreven. Ontmoedig mensen om hard te rijden, haal de voorrang eraf zodat het geen racebaan meer is. Met het afsluiten met een knip ontstaat dezelfde onveiligheid als op de Vechtkade. Wij gunnen onze wethouder wel de eer om de Julianastraat in zijn ambtsperiode twee keer te mogen openen.

Om ons toeristenseizoen te eren, zouden wij wel willen pleiten om de maanden juni, juli en augustus meer ruimte te geven aan de voetgangers op de Vechtkade. Dit kan door drie maanden volledig de weg te sluiten of hier tijden aan te geven dat het niet toegankelijk is voor verkeer tussen 10 en 10 ’s avonds. Dit is iets wat u veel terugziet in steden en dorpen met veel toerisme in het hoogseizoen, dan is de binnenstad gewoon niet of slecht met de auto toegankelijk en is er meer ruimte voor de horeca en activiteiten. Dit ook in het kader van de veiligheid tijdens deze drukke maanden.

Volgens ons komt u dan de meeste partijen tegemoet en doen wij als gemeente ook wat wij ooit al eens besloten hebben. Hierdoor voldoen wij aan onze afspraken, want zowel de nieuwe bewoners als de ondernemers hebben hun plannen gemaakt op onze visies en bestemmingsplannen.

Voor alle duidelijkheid, wij zijn tegen dit raadsvoorstel en zien graag dat de Huiskamer van Ommen nu netjes wordt afgerond en de Varsenerdijk een verblijfsgebied wordt waar slechts noodzakelijk gemotoriseerd verkeer zich afspeelt in een menging met andere verkeersdeelnemers.

Uiteraard heeft het college en de rest van de raad niet geluisterd naar onze inbreng en is het voorstel blindelings aangenomen. Wordt vervolgd helaas.

Note:

* Bestemmingsplan Centrum Ommen (Westflank); BRO; 25 maart 2010

* Bestemmingsplan Centrum Ommen; ruimtelijke denkers Wissing; 27 juni 2013