Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

D66 dient een motie in over megastallen Beerzerveld

D66 heeft op 29 april 2021 een motie ingediend om het college nogmaals er op te wijzen op de toezegging dat zij eerst met de gemeenteraad in gesprek moet gaan voor zij een besluit neemt over een mogelijke uitbreiding van de megastal aan de Knolsdijk te Beerzerveld. Deze motie werd mede ingediend namens de fracties van de VOV en PvdA.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 heeft het college op 31 maart 2021 geantwoord dat het gaat om toepassing van een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid en dat het college bevoegd is deze afwijking van het bestemmingsplan te verlenen, zonder dat een raadsbesluit noodzakelijk is. Dat antwoord verontrustte de fractie van D66 en dat was de reden voor D66 om de motie in te dienen. Bij gesprekken met omwonenden was overduidelijk gebleken is dat er weinig draagvlak is voor deze uitbreiding.

Het college heeft, bij monde van wethouder Bongers, toegezegd te gaan handelen zoals in de motie is verwoord. Met deze toezegging was het niet meer nodig de motie in stemming te brengen. We blijven er scherp op of de toezegging wordt nagekomen. Lees op de volgende link de motie. D66 motie vreemd Megastallen.