Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

Verkiezingen in corona tijd

Ommer Nieuws 10 maart 2021

Volgende week zijn er Tweede Kamer verkiezingen, dat zal u niet zijn ontgaan, of misschien juist wel. Campagne voeren tijdens de coronacrisis is totaal anders dan bij andere verkiezingen. Geen politici die op de markt staan te flyeren, geen bezoeken langs de deur of verkiezingsbijeenkomsten in de zalen in de buurtschappen.

Zijn deze Tweede Kamer verkiezingen wel van belang voor Ommen en het Vechtdal. Wel zeker wel! Ik noem slechts een paar voorbeelden.

De Tweede Kamer is eruit. Deze kabinetsperiode wordt er niet meer besloten over Lelystad Airport. Het vliegveld, dat aanvankelijk in 2018 al open zou gaan, zou nu nog wel eens tot tenminste het einde van dit jaar dicht kunnen blijven. Een goed besluit, vindt D66. Bij de opening van Lelystad Airport zouden de laagvliegroutes zorgen voor behoorlijke overlast in en om Overijssel. Eén van de aanvliegroutes zou net ten zuiden van Ommen komen te liggen, bijna recht over onze campings. Nu blijkt het openen van Lelystad Airport óók nog een stikstofvraagstuk met zich mee te brengen. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen van het openen van het vliegveld. Nu het aantal vluchten wegens corona ook nog eens sterk is afgenomen ziet D66 Ommen Lelystad Airport dan ook het liefst helemaal niet meer opengaan voor vakantievluchten.

Door de corona wordt er meer thuis gewerkt en minder gereisd. Na het corona tijdperk zal er weer meer behoefte zijn aan mobiliteit en wij moeten ons blijven inzetten op een goede bereikbaarheid tussen steden, dorpen, kernen en het landelijk gebied. Ook in de kleine kernen is een goede bereikbaarheid (met Openbaar Vervoer) essentieel om deze kernen leefbaar te houden en de maatschappelijke cohesie te versterken. Hierbij is het uitgangspunt dat we trots mogen zijn op het eigen karakter van de stad Ommen en onze buurtschappen en we dat behouden moet houden.

In Ommen en het Vechtdal is behoefte aan meer woningen. D66 stelt in haar verkiezingsprogramma dat er 1 miljoen woningen in de komende tijd gerealiseerd moeten worden. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar woningen voor senioren of jongeren, maar moet de woningmarkt meer flexibiliseren. Met andere woorden, je moet de woning kunnen aanpassen aan de fase in je leven. Hierdoor krijg je een divers beeld met meer sociale interactie en leefbaarheid. Ook zou er een “Rood voor Zorg” regeling moeten komen. Een aanleunwoning op de plaats van een schuur die bewoond kan worden door iemand die ook zorg kan verlenen aan de hoofdbewoner. Zo worden meerdere vliegen in één klap gerealiseerd. Het realiseren van meer woningen, het zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen, en dat een sociaal isolement wordt voorkomen. Win, win, win!

D66 gelooft dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Dat we mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

Corona drukt zwaar op onze samenleving, we blijven zoveel als mogelijk thuis. Maar voor de Tweede Kamer verkiezingen vragen wij u toch te gaan stemmen op 15, 16 of 17 maart.

Henri Mors
Fractievoorzitter D66 Ommen