Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

D66 laat in Ommer Nieuws zien wat de speerpunten zijn in de komende jaren

Door de Corona loopt alles anders dan dat we gedacht hebben in Ommen en in de gemeenteraad. Het persoonlijke is eraf, even met elkaar informeel overleggen is er helaas ook niet meer bij. Het gevolg is dat de nuance weg is. Ommen is niet meer zoals in begin 2020. Is de koers die we varen nog wel de koers die past bij deze heftige omslag in de wereld?

Maar 1 ding is hetzelfde gebleven. De verkeerssituatie moet echt aangepakt worden. De Juliana/Schurinkstraat is nog steeds onveilig en zou eigenlijk d.m.v. verkeersremmende maatregelen naar 30 km teruggebracht moeten worden. Dat de Vechtkade nog steeds de doorgaande weg door Ommen is, is onbegrijpelijk. Slechts voor autospotters is het ideaal. Tergend langzaam rijden de auto’s langs de terrasjes, fietsers zie je verdwaasd kijken wanneer ze hun weg kunnen vervolgen. Van het oorspronkelijke idee om vanaf de Markt een open verbinding met de Vecht te hebben, is niks overgebleven. Slecht voor het toerisme en de vriendelijke uitstraling van Ommen. Nu wordt Ommen door onze gasten herinnerd als het plaatsje waar je altijd in de file staat.

In het algemeen wil D66 meer kijken naar een betere ontwikkeling van het wegdek en wegennetwerk in Ommen. Maar dan ook gekeken vanuit het punt fietser en scootmobiel, jong en oud. Zouden wij ons manier van denken kunnen omdraaien? Hoe kom ik veilig van A naar B via fiets/scootmobiel/lopend? Daarna kijken we wat eventuele knelpunten zijn voor auto/vrachtwagen. Uiteraard wil D66 duidelijke bewegwijzering, juist voor onze gasten die van buiten komen.

D66 wil het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners en ondernemingen. We horen steeds meer dat men niet snapt waarom de gemeente iets besluit. D66 vindt dat er veel meer transparantie moet komen.

Sociaal Domein: een digitale sociale kaart. Ommen kent al vele websites over Ommen als recreatiegemeente, maar we kennen geen website voor onze eigen inwoners wat erop zorgaanbieding allemaal is. En dit dan zo breed mogelijk, van schoonmaker of kindercoach of hulpmiddelen in huis tot gespecialiseerde meervoudige zorg. (Dus terug kunnen vinden: K-vriendelijk, Samen Doen team, huisartsen, kindercoaches, ggd, ggz, tactus, Automaatje etc.) Wij vinden dat er voor zomer 2021 een digitale kaart online moet zijn die verbonden is met de site van de gemeente Ommen. Het liefst als zoveel mogelijk ingevuld, maar op z’n minst actief en in vergevorderd stadium van invulling.

Daarop voortbordurend. Sociaal digitaal; heeft iedereen in Ommen toegang tot internet en telefonie? Wij hebben in Ommen nu wel glasvezel, maar hebben de inwoners ook de financiële middelen om een goed internetabonnement te hebben en hebben ze de apparatuur die er voor nodig is om verbinding te maken (laptop, smartphone en/of tablet)? En hoe gaan wij in Ommen digitale eenzaamheid aanpakken, liever nog, voorkomen? Hoe kunnen wij de basisscholen, middelbare school en ook de ouderen ondersteuning geven zodat er voldoende voorlichting wordt gegeven over de kansen en bedreigingen van het gebruik van apparaten en het internet?

D66 is bezorgd over onze jeugd. We zien een toename aan alcohol en drugs gebruik en handel daarin. En ook nog op steeds jongere leeftijd. D66 pleit ervoor dat ook aandacht wordt besteed aan de drugsproblematiek rondom jong volwassenen met kinderen. Juist de kinderen van die jong volwassenen zijn zeer kwetsbaar. Die worden in hun eerste levensjaren gevormd, of is het misvormd.

We kennen in Ommen een z.g. rood voor rood regeling. Hierbij wordt bijvoorbeeld een schuur gesloopt en een woning voor in de plaats gebouwd. Dat wordt dan meestal een zelfstandige woning. Maar volgens D66 kan die regeling ook omgezet worden naar “rood voor zorg”, oftewel een tijdelijke oplossing voor het bewonen van een aanpalende woonruimte door iemand die de hoofdbewoner(s) zorg biedt.

Zo zorgen we ervoor dat Ommen een fijne stad is en blijft om in te wonen, te recreëren en te werken.