Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 oktober 2019

D66 Ommen heeft vragen gesteld over de veiligheid ‘racebaan’ Julianastraat/Schurinkstraat.

De fractie van D66 heeft op 1 september 2019 vragen gesteld aan het college n.a.v. de upgrade van de Julianastraat/Schurinkstraat. Doel was de veiligheid te verhogen.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen:

  • Kan het college bevestigen dat de veiligheid is toegenomen en kan het college dat ook staven met objectieve gemeten cijfers, zoals snelheidsmetingen?
  • Hebben er, na de reconstructie, zich incidenten voorgedaan die veiligheid gerelateerd zijn?
  • Indien het antwoord op de vorige vraag ja is, is het college bereid de Raad, al dan niet vertrouwelijk, hierover te informeren?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groeten
Henri Mors, fractievoorzitter D66

Tot op heden is er nog geen bevredigend antwoord gekomen van het college.

 

De Stentor heeft op 15 oktober 2019 aandacht besteed aan de Julianastraat/Schurinkstraat met onderstaand artikel:

“De gemeente Ommen laat de komende dagen de verkeerssituatie op de Schurinkstraat en de Julianastraat met camera’s onderzoeken. Beide drukke doorgaande wegen door het centrum van Ommen zijn afgelopen zomer heringericht, maar niet iedereen heeft het gevoel dat het er daadwerkelijk veiliger op is geworden. En in augustus vond er een ernstig ongeval plaats. ,,Het is meer een racebaan dan het geweest is.”

De Julianastraat en de vanaf de brug gezien verlengde Schurinkstraat zijn afgelopen voorjaar en zomer gereconstrueerd. Beide wegen in het centrum van Ommen waren in eerste instantie niet op dezelfde manier ingericht en dat leverde voor het verkeer onduidelijke situaties op. De fietsstroken werden zodoende verbreed, op de Julianastraat is een middengeleider als wachtplek aangelegd en de bushaltes zijn verplaatst naar het trottoir. Bovendien is ter hoogte van de Lidl een zebrapad aangebracht.

Ernstig ongeval

Juist op dat zebrapad ging het begin augustus mis toen een wandelaar met de fiets aan de hand wilde oversteken, niet door een automobilist werd opgemerkt en bij een aanrijding gewond raakte. Dat ongeval is voor Ommen dan wel niet zozeer de reden om nu opdracht voor het onderzoek te geven, maar voor Henri Mors van D66 wel reden om raadsvragen te stellen. ,,Ik heb het gevoel dat het er niet veiliger op geworden is. De Julianastraat en Schurinkstraat zijn grote, brede wegen geworden. Natuurlijke barrières ontbreken, en de drempels die zijn aangebracht stellen niet veel voor. Je ziet ze bijna niet.”

Het onderzoek dat de komende dagen wordt uitgevoerd volgt na een eerder onderzoek een jaar geleden, en stond zodoende al gepland. Voor de reconstructie die moest voorkomen dat verkeersdeelnemers voor verrassingen kwamen te staan heeft toen in oktober een meting plaatsgevonden. Naast de hoeveelheid verkeer is ook de snelheid en het type voertuig geregistreerd. Om seizoensinvloeden zoveel mogelijk te elimineren vindt een tweede onderzoek eveneens in oktober plaats. Helaas, constateert ook Ommen, heeft begin augustus een ongeval plaatsgevonden op het zebrapad bij de Lidl. Van andere incidenten ontving het vooralsnog geen melding.

Politiek vervolg

De gemeente Ommen laat in antwoord op de vragen van Mors weten dat het onveiligheidsgevoel van het raadslid vooralsnog niet te staven valt. En dat het doorgaans enkele jaren duurt voor een betrouwbare uitspraak gedaan worden over de al dan niet toe- of afgenomen veiligheid op de Julianastraat en Schurinkstraat. Voor Mors is dat vooralsnog niet genoeg en hij sluit niet uit dat hij verdere politieke stappen wil nemen. ,,Iedere mogelijkheid die zich voordoet om dit op de agenda te krijgen zal ik aangrijpen.” Niettemin wacht ook hij de uitkomsten van het onderzoek af. ,,Ik ben heel benieuwd.”