Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 augustus 2019

Inloopspreekuurtjes najaar 2019

Op de maandagen vóór de commissievergaderingen bespreekt de fractie van D66 de onderwerpen die die week op de agenda staan. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur in het gemeentehuis van Ommen, tenzij anders vermeld in de agenda van de website van D66 Ommen.

Iedereen is van harte welkom om met onze fractie van gedachten te wisselen, ideeën te opperen, problemen aan de kaak te stellen, vragen te stellen of opmerkingen te maken over de politiek in Ommen. Uiteraard horen wij graag uw mening over actuele politieke onderwerpen, maar ook over andere onderwerpen horen wij graag uw mening.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter Henri Mors, henri.mors@ommen.nl, Roosmarijn Wernars roosmarijn.wernars@ommen.nl

Voor de 2e helft van 2019 vergaderen wij op:
maandag 9 september
maandag 7 oktober
maandag 11 november
maandag 2 december

We zien u graag!