Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 mei 2019

Gebruik nieuwe sporthal door muziekverenigingen

Op 7 mei 2019 heeft de fractie van D66 vragen gesteld aan het college over het gebruik van de nieuwe sporthal door muziekverenigingen. Het leek erop dat de verenigingen voor hogere kosten en minder inkomsten kwamen te staan.

De vragen waren als volgt:

Geacht college,

Bij de besluitvorming van de uitbreiding/nieuwbouw van de nieuwe sporthal is aandacht besteed aan het mogelijke multifunctionele karakter van de nieuwe sporthal. Hierbij werd o.a. gedacht aan optredens van culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen. Deze verenigingen, w.o. Crescendo en SDG maken nu met regelmaat al gebruik van de hoofdzaal van de Carrousel.

In 2017 is namens de muziekverenigingen ingesproken met het verzoek om de nieuwe sporthal dan gelijk geschikt te maken voor uitvoeringen, met andere woorden, maak het mogelijk licht en geluid ook op te hangen aan het plafond zodat het echt multifunctioneel zal zijn. Dat werd toegezegd en was dus onderdeel van de besluitvorming.

Echter, in 2018 hebben SDG en Crescendo gesproken met de projectleider waarbij een aantal aspecten zijn besproken die voor de verenigingen bezwaarlijk zijn. Deze zijn o.a.:

  1. De deuren zijn te smal om de spullen in en uit te voeren,
  2. De spanten zijn geschikt en sterk genoeg. Maar het is onmogelijk lampen voor de gordijnen hangen. Er moet dus een constructie bedacht worden tussen de balken, bijvoorbeeld met kabels of trossen
  3. Maar om zoiets op te hangen is een hoogwerker nodig, echter die mag er niet in rijden. Dit omdat de geplande vloer niet geschikt is voor een hoogwerker.
  4. De geplande vloer is gevoelig, Dat houdt in dat het meubilair aangepast moet worden. Voor het podium 200 voetjes. Dat kost de verenigingen veel geld.
  5. In de nieuwe zaal lijkt het maximale aantal bezoekers 499 te zijn. In de huidige zaal is dat 800 (600 bezoekers excl muzikanten.) De inkomsten voor de verenigingen zullen dus ook navenant minder zijn.
  6. Voor de energievoorziening is in de huidige zaal krachtstroom beschikbaar met een waarde van 64A, in de nieuwe zaal zou dat slechts 16A zijn, dus onvoldoende. Door de projectleider is aan de verenigingen aangegeven dat als zij een opwaardering willen laten plaatsvinden, de extra kosten door de verenigingen moet worden opgehoest (€ 1100,00)
  7. Omdat de toegang tot de nieuwe sporthal via de smalle gang achter de kleedkamers loopt, er een groot risico is voor onveiligheid, diefstal e.d..

De vragen aan het college zijn:

  1. Is het college zich bewust dat de nieuwe sporthal ongeschikt is voor culturele evenementen zoals deze nu in de grote zaal worden gehouden.
  2. Dat, als de gemeente de verenigingen dwingt hun optredens toch te verplaatsen naar de nieuwe sporthal, dit extra kosten voor de verenigingen met zich mee zal brengen en ook minder opbrengsten voor de verenigingen zal opleveren.
  3. Als de verenigingen extra kosten moeten maken en minder inkomsten genereren, is de gemeente dan bereid die extra kosten/minder opbrengsten voor haar rekening te nemen.

Henri Mors
Fractievoorzitter D66