Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

D66 Ommen sluit geen compromis als het gaat om de volksgezondheid, ook niet in Vilsteren.

Waarom stemde D66 tegen de Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren en bijbehorende geurgebiedsvisie Vilsteren.

In Vilsteren hebben twee agrariërs in overleg met landgoed Vilsteren een plan gemaakt tot splitsing van hun agrarisch bedrijf. Dat bedrijf kent twee locaties, Stuwepad 1 en VilsterseAllee 3. Bij één van de bedrijven wordt weer melkvee gehouden, waarbij het aantal dieren beperkt uitbreidt. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is dat niet toestaan. In Vilsteren is dat een bekend knelpunt; in deze kern zijn meer actieve agrarische bedrijven die hierdoor op slot zitten. D66 heeft begrip voor de unieke situatie in Vilsteren en heeft dat ook meegenomen in haar overwegingen.

Donderdag 28 februari werd in de raadsvergadering een voorstel in stemming gebracht om af te wijken van de norm om een afstand van 100 meter aan te houden tot omliggende gevoelige functies, zoals woningen, en dit aan te passen tot 50 meter of zelfs 40 meter. Het advies van de GGD was eenduidig, n.l. niet doen i.v.m. de volksgezondheid!

Het is niet de eerste keer dat D66 problemen heeft met het verkleinen van de afstanden van agrarische bedrijven en woningen. Fractievoorzitter Henri Mors van D66 heeft in tweede termijn aangegeven dat zijn voorgangers, met name Antoinette Stegeman-Drijber, samen met de toenmalige fractievoorzitter van de LPO,  Machteld Buter, zich altijd sterk hebben gemaakt voor het handhaven van de grenzen zoals geadviseerd door de GGD in verband met de volksgezondheid.

D66 blijft bij haar principes en heeft de fractie van D66 dus tegen het voorstel gestemd, ondanks dat D66 begrip heeft voor de situatie van de bedrijven.

In nagedachtenis aan Antoinette Stegeman-Drijber is een duurzaamheidsprijs naar haar vernoemd. Deze prijs wordt door D66 Vechtdal jaarlijks uitgereikt. Dit jaar vindt dat plaats op woensdagavond 13 maart 2019 vanaf 19:30 in “Spoor 7” te Mariënberg. De prijs bestaat uit een voor de gelegenheid vervaardigd, uniek kunstwerk van de schilder Jeroen Bijl en zal worden uitgereikt door D66 Gedeputeerde voor Overijssel, Mw. Dr. Annemieke Traag.