Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 december 2018

Waarom heeft D66 de “Motie vreemd” van de LPO niet ondersteund

Tijdens de raadsvergadering van 20 december heeft de LPO een “Motie vreemd” ingediend. Die motie betrof het verbod om op landbouwgrond zonnepanelen te plaatsen.

Laten wij helder zijn, ook de fractie van D66 is tegen het opofferen van landbouwgrond ten gunste van zonneparken. Zonneparken moeten zoveel als mogelijk gerealiseerd worden op daken en andere niet interessante gebieden. Als er de komende tijd aanvragen komen voor wijzigingen van bestemmingsplannen zullen wij ook in die lijn stemmen.

In de gemeenteraad hebben wij een aantal maanden geleden afgesproken dat we eerst kaders zullen vaststellen over hoe we kunnen voldoen aan de opgave van CO2 reductie en meer. Daar hangt uiteraard ook aan vast waar wel en geen zonnepanelen willen plaatsen.

De motie van de LPO was niet echt onderbouwd met feiten. Zo werd beweerd dat door het plaatsen van 5 windturbines al bijna geheel word voldaan aan de doelstellingen, terwijl dat slechts 5% is. We moeten echt veel meer realiseren!

De motie van de LPO druist in tegen de afspraken die we in de raad hebben gemaakt. Henri Mors heeft deze “Motie Vreemd” zelfs “Motie Zeer Vreemd” genoemd omdat dit eigenlijk een motie is die per definitie moet worden ingetrokken als de kaders door de raad zijn bepaald.

Hij lijkt erop dat deze motie door de LPO meer voor de b├╝hne ingediend is. Het is dus logisch dat alle fracties, met uitzondering van de LPO, deze motie niet hebben ondersteund.