Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 december 2018

D66 Ommen wil geen zonnepanelen van een fabrikant van clusterbommen

D66 heeft in de gemeenteraadsvergadering van Ommen op 20 december het college gevraagd geen zonnepanelen aan te schaffen van een fabrikant die ook clusterbommen fabriceert. Het college heeft dit aan de raad toegezegd.

 

Het is in Nederland voor financiële instellingen verboden om te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Eén van de producenten van zonnepanelen staat op een officiële uitsluitingslijst van de Autoriteit Financiële Markten. Het zou dan raar zijn als de gemeente bij het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk gebouw, namelijk DOEK, die panelen zouden kopen. Fractievoorzitter Henri Mors van D66 had al een motie achter de hand als het college die fabrikant niet zou uitsluiten. De motie was niet nodig, want het college heeft beloofd hiervoor zorg te dragen.

 

D66 is blij met de toezegging, want naast duurzaamheid zoals zonnepanelen om de CO2 uitstoot te verminderen, is D66 een groot voorstander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat dan ook om het respecteren van fundamentele arbeidsnormen en mensenrechten. Het gebruiken en fabriceren van clusterbommen past daar niet bij volgens Henri Mors.

Thema

Participatie

D66 hecht waarde aan het werken aan een integer, betrouwbaar en transparant bestuur dat in gelijkwaardigheid met de inwoners samenwerkt. Daarom juichen wij onder meer burgerparticipatie toe, D66 wil samen met burgers plannen en nieuwe (innovatieve) ideeën voor het leefgebied en beleid binnen de gemeentegrenzen ontwikkelen. De politiek kan dat niet alleen. Meedenken van inwoners, bedrijven, overheid en organisaties maakt de inrichting van de gemeente, van ons allen dus. Dus laat uw stem gelden!

Speerpunten
• We starten experimenten met buurt en dorpsbudgetten.
• D66 maakt groenadoptie mogelijk
• Bij belangrijke thema’s krijgen onze inwoners vooraf via een burgerraadpleging een stem.
• We betrekken de Jeugd bij de lokale politiek

Buurt of dorpsbudgetten
Bewoners weten wat goed is voor hun buurt. Op basis van dat vertrouwen wil D66 dat er experimenten worden opgestart met een buurt of dorpsbudget. Dat is een door de gemeente vrijgemaakt budget waar bewoners zelf over gaan. Zodat inwoners met plannen kunnen komen voor hun eigen buurt. Dit kan gaan over het opknappen van een pleintje of het organiseren van een activiteit. Zo kunnen inwoners hun eigen straat, buurt en kern nog mooier maken. En dat plan zelf samen begroten.

Groenadoptie
Aanvullend op het buurtbudget wil D66 groenadoptie mogelijk maken. Bij groenadoptie legt de gemeente op verzoek van inwoners adoptievakken aan. Bij voorkeur maakt bestrating plaats voor een groenvak. Ook een bestaand groenvak kan (tijdelijk) worden overgenomen door buurtbewoners. Bewoners krijgen hiermee de mogelijkheid om samen groenvakken in te richten en te onderhouden.

Burgerraadpleging
Bij belangrijke thema’s gaan we de participatie zo regelen dat we voorafgaand aan de denkrichtingen of plannenmakerij al een burgerraadpleging organiseren. Een burgerberaad is een vorm van overlegdemocratie. Bij deze manier van besluitvorming buigt een gelote dwarsdoorsnede van de bevolking van een wijk of de gemeente zich over een complexe, beladen kwestie. Deze groep burgers krijgt een helder mandaat, zodat vooraf duidelijk is hoe de uitkomst politiek opgevolgd zal worden. De deelnemers laten zich informeren door een breed aantal aan experts en belanghebbenden, om zich daarna samen te beraden over mogelijke oplossingen. Gezamenlijk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, waarbij het algemeen belang leidend is. Burgerberaden worden onafhankelijk georganiseerd en hebben verschillende waarborgen om politieke of andere externe beïnvloeding te voorkomen. Nu is er al inspraak mogelijk maar dan is een deel van de planvorming al geweest en is er weinig ruimte voor verandering of aanpassing.

Jeugd
D66 wil actief de jeugd betrekken bij de lokale politiek door hen deel te laten zijn van burgerraden en door met regelmaat de onderwijs instellingen in de gemeente te bezoeken aan de hand van actuele thema's.

Lees meer