Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

Aanbesteding Doelgroepenvervoer

D66 betreurt resultaat aanbesteding, maar vraagt dat het college zich inzet op behoud van betrokken personeel.

D66 fractievoorzitter Henri Mors heeft tijdens de commissievergadering op 8 maart 2018 nadere informatie gevraagd aan het college over het resultaat van de aanbesteding Doelgroepenvervoer. Dat de gunning niet meer is terug te draaien, is duidelijk, maar in de aanbesteding is ook een mogelijkheid ingebouwd voor een “Wachtkamerconstructie” en “Onderaannemerschap”. Vanwege vertrouwelijkheid en concurrentiegevoelige informatie naar de inschrijvers, kon en mocht het college daar geen antwoord op geven.

Henri Mors heeft in tweede termijn het college erop gewezen dat volgens het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit de regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV), onderdeel is van de CAO Taxivervoer. Die regeling houdt kortgezegd in dat de nieuwe vervoerder 75% van het betrokken personeel bij de oude vervoerder een baanaanbod moet doen met als inzet: behoud van reeds bij vervoer betrokken personeel. Henri Mors vraagt het college, als er onverhoopt onderaannemerschap voor Taxi Steen niet mogelijk is, hier ondersteuning en – waar nodig- medewerking aan te verlenen. Het college heeft dit toegezegd.