Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Roosmarijn Wernars beëdigd als raadslid

Roosmarijn Wernars is in de raadsvergadering van de raad van Ommen op 25 januari 2018 als nieuw raadslid beëdigd. Wij feliciteren Roosmarijn met haar raadslidmaatschap. Roosmarijn was al jaren plaatsvervangend commissielid voor D66 en heeft nu de plaats in de raad ingenomen door het vertrek van Bernard de Vries Robles. Bernard heeft de raad verlaten omdat hij vanuit de gemeente Ommen naar Zwolle is verhuisd.

Roosmarijn heeft bij haar eerste optreden een motie ingediend waarin zij vraagt dat de gemeente Ommen zich aansluit bij de Statiegeldalliantie en dat het onderwerp zwerfafval en vervuiling prominent op de agenda’s wordt geplaatst bij initiatieven en projecten zoals, evenementen, voorlichting op scholen, plaatselijke belangen en aan te sluiten bij bestaande acties van de huisvuilophaaldiensten (ROVA) en dergelijke.

De motie hoefde niet eens in stemming gebracht te worden. Het college heeft de motie zonder enig voorbehoud overgenomen.