Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Amendement Hondenbeleid, ingebracht door D66 mede namens VVD, PvdA en CDA

De vraag naar een honden(poep)beleid in de gemeente Ommen speelt al jaren. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 op 22 juni is weer een stapje gemaakt.

Reeds op 20 december 2012 is door mw. Roos ter Beek-Aalders van D66Ommen een initiatiefvoorstel ingediend over hondenbeleid. Bij de raadsvergadering over de de kadernota 2014 is door mw, Ter beek een motie ingediend, waarin het college opdracht wordt gegeven in de programmabegroting van 2014 een voorstel te verwerken voor hondenbeleid en hondenpoepbeleid. Deze motie is raadsbreed omarmd.

Op 12 januari 2017 is het hondenbeleid besproken in de Raadscommissie. Het toen voorliggende voorstel was onvoldoende onderbouwd en is ingetrokken. Een nieuw voorstel zou worden uitgewerkt, waarbij nog in 2017 zou kunnen worden gestart met de uitvoering.

D66 heeft sinds januari 2017 niet stilgezeten. Henri Mors heeft, samen met Harry Löwik van het CDA, wethouder Ter Keurst en de ambtenaar van de BOH voorzien van adviezen om te komen met een verbeterd voorstel. Een voorstel waarvan zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters blij van worden. Wij hadden graag gezien dat het voorstel nog voor de zomer in behandeling zou worden genomen. Dat bleek niet het geval te zijn, omdat het pas in september 2017 in de commissie op de agenda staat. Het is dus ook niet meegenomen in de Kadernota 2018. Door het hondenbeleid niet op te nemen in de kadernota 2018 dreigde het hondenbeleid wederom uitgesteld te worden.

D66 heeft, mede namens, de VVD, PvdA en het CDA een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat het hondenbeleid spoedig wordt opgepakt. Eindelijk! Vóór het amendement stemden D66, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie en is dus aangenomen. De LPO en VOV stemden tegen dit positieve hondenbeleid.