Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2017

Fietspad Dunnewind bij Varsen

Henri Mors heeft namens D66, samen met de VVD op 1 juni een amendement ingediend bij het raadsvoorstel om het fietspad “Dunnewind” bij Varsen aan te leggen.

De strekking van de motie was simpel, namelijk “Op het fietspad Dunnewind zodanige verkeersbeperkende maatregelen nemen dat de toegang voor motoren wordt tegengegaan.”

De aanleiding is mogelijk nog eenvoudiger. Wij zijn een toeristische gemeente en willen de bezoekers zoveel als mogelijk faciliteren om te genieten van de natuur die Ommen te bieden heeft. In 2013 heeft de raad van Ommen unaniem het college opdracht gegeven om het betreffende fietspad mogelijk te maken. Het voorliggende voorstel sluit daar voor 100% bij aan. Tot zover dus geen discussie.

Echter tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissievergadering bleek dat er overlast kan ontstaan omdat er motorrijders en zelfs automobilisten gebruik zullen gaan maken van de fietspaden langs de Vecht. Dat is uiteraard zeer ongewenst. Niet alleen voor de rust voor de dieren die in deze omgeving leven, nestelen en broeden, maar ook van de recreanten.

Tijdens de behandeling in de raad is gebleken dat er geen eenduidig beeld was bij het college en de fracties hoe e.e.a. uitgevoerd zou moeten worden. Het college heeft toegezegd in overleg met de omwonenden, andere belanghebbenden en de raad, de mogelijkheden te onderzoeken om de mogelijke overlast zoveel als mogelijk uit te bannen. Met deze toezegging hebben wij als indieners van het amendement besloten het amendement in te trekken in afwachting van waar het college mee komt. Als dat voorstel niet voldoet aan wat wij voor ogen hadden, zullen wij alsnog een motie indienen.

Het laatste woord is hier dus nog niet over gesproken. Wij zijn  een parel in het Vechtdal en vriendelijk voor onze toeristen. Overlast en verstoring van onze natuur hoort daarin niet thuis!