Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2015

De Stekkenkamp, inbreng van Gerdinand Nijhuis namens D66

De Stekkenkamp, dit is inmiddels een dik dossier, veel meningen en veronderstellingen zijn gedaan en al dan niet weerlegd. Zo begon Gerdinand Nijhuis zijn inbreng bij de raadsvergadering van 5 november 2015.

Als we de afgelopen jaren even de revue laten passeren lijkt het vooral op een tweestrijd tussen de Stekkenkamp en de ver. Natuur en Milieu de Vechtstreek. En dat betreuren wij.
Beide partijen hebben het goed voor met de omgeving en doen beiden hun best om de Natuur in Ommen te beschermen.
De vereniging doet dit door elke bedreiging van Natuurwaarden aan de kaak te stellen, en het Landgoed zoekt naar middelen om het Landgoed en daarmee ook de Natuur op het Landgoed veilig te stellen.

Zoals bekend, en door de provincie bevestigd, heeft het landgoed een jaarlijks tekort op de begroting, wat al jaren aangevuld wordt uit priv√©vermogen. Dat dit geen houdbare duurzame financi√ęle situatie voor het landgoed is spreekt voor zich.
Het Landgoed is meer dan tien jaar bezig om een duurzame inkomstenbron te genereren. In 2006 is hiervoor het Landgoedversterkingsplan ontwikkeld, om te komen tot een duurzaam behoud van een vitaal Landgoed, inclusief de Natuurwaarden. Het Landgoed heeft de ambitie om de kwaliteit van hun bezit, zowel landschappelijk, ecologisch, als economisch in optimale vorm te houden.
Het voorliggende plan, waar zorgwoningen voor de duurzame inkomsten moeten zorgen om het hele Landgoed rendabel te houden, moet daarin voorzien.

Daarentegen zijn leden van de vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, tegen deze plannen. Hun zorg is de aantasting van de natuur door deze zorgwoningen.

Voor beide partijen kunnen wij begrip hebben.
Als D66 hebben wij ons duidelijk uitgesproken dat wij vinden dat deze ontwikkeling binnen de daarvoor geldende democratisch vastgestelde procedures dient te worden gevolgd. Een van de cruciale zaken voor ons is de vergunning volgens de Natuurbeschermingswet, daaraan zijn zware eisen gesteld.

Als daaraan wordt voldaan, los van ieders persoonlijke mening, moeten wij vaststellen dat het hier om een zorgvuldig doorlopen proces gaat. D66 zal dus voor het voorstel stemmen.