Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2015

Compromis gesloten door de coalitiepartijen over zondagsopening

Ons standpunt is; “wij schrijven niets voor en laten de ondernemers vrij om zelf naar eigen inzicht in het belang van de Ommer samenleving en onze toeristische gasten hun keuze te maken.” Maar er zijn meerdere standpunten, en zeker als het je partner in de coalitie betreft respecteren wij dat.
Waar wij belang aan hechten is een voorstel dat gedragen wordt door ondernemers, als ondernemers samen optrekken is er meer te bereiken. Een Pilot lijkt ons daarvoor een goed middel om ervaring op te doen. Ervaring is een goede leerweg, door daarna een evaluatie te houden kunnen ondernemers met verbeteringen voor de toekomst komen.