Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2015

Beëindiging subsidie Nationaal Tinnen Figuren Museum

In 1985 is het Nationaal Tinnen Figuren Museum gesticht door de Tinnen Tafelronde, een groep enthousiaste verzamelaars. Nu 30 jaar later is de toekomst van dit museum in het geding.
Zoals in ons Coalitie Uitvoeringsprogramma gesteld; “Om het NTFM te kunnen behouden en in stand te kunnen houden, willen wij het museum met ingang van 2016 structureel financieel ondersteunen overeenkomstig de wens van uw raad, maar wel onder de voorwaarde, dat het museum blijvend zal moeten werken aan het verbeteren van hun positie, het vergroten van de eigen inkomsten en het publieksbereik”. Aan deze voorwaarden is helaas niet voldaan, bezoekersaantallen dalen en verbetering hierin is niet de verwachting. Op 18 juni 2015 is door een meerderheid in de raad besloten de subsidie m.i.v. 2016 te beëindigen.

Het museum ontvangt nog eenmalig € 13.000 om de zaken fatsoenlijk af te ronden, en met de gemeente wordt gezocht naar een locatie om de collectie onder te brengen.