Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juni 2015

Woningbouw Witharen

Wij onderschrijven het belang om starterswoningen te bouwen voor jongeren in Witharen. Daar willen wij ook graag onze medewerking aan geven.
De gekozen locatie aan de Tolhuisweg bleek echter het probleem van de afstandsgrens te hebben, de bekende 250 meter van een intensieve veehouderij. Wij hebben gevraagd om alternatieve locaties in beeld te brengen, zodat er voortgang geboekt kan worden. In plaats van alternatieven, wordt doorgegaan op de ingeslagen weg, er komt alleen een aanvullend memo bij die herhaald wat al bekend was.
Laat één duidelijk zijn; wij respecteren het Advies van de GGD, daar in staat:
“De berekende geurcontouren tonen aan dat er nu in een deel van Witharen sprake is van een milieubelaste situatie die een RISICO kan vormen voor de VOLKSGEZONDHEID. Dit zal nog MEER gelden voor de geplande nieuwbouwlocatie.”
“De GGD vindt de door de gemeente aangeven locatie een weinig geschikte locatie voor nieuwbouw, gezien vanuit een gezond leefklimaat.”

Wij hebben dus niet voor het voorstel gestemd