Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2015

Visie D66 op het belastingplan 2015 – 2020

In het concept belastingplan staan een beperkt aantal mogelijkheden om aan de knoppen te draaien om d.m.v. belastingheffing een sluitende begroting te krijgen, aldus Henri Mors in de commissievergadering van 5 maart 2015.

D66 is er een voorstander van de toeristenbelasting in overeenstemming te houden met de regio en geen sterke verhoging hierin aan te brengen. Voor de forensenbelasting vraagt D66 het college eerst te komen met een overzicht wat de consequenties zijn van de invoering van een andere grondslag. Gaan onze huidige gasten gemiddeld nu al meer of minder betalen aan forensenbelasting? Ook wil D66 weten hoe dat zich verhoudt tot andere gemeenten voor D66 een standpunt kan innemen.

Als er een mogelijkheid is om de afvalstoffenheffing te verlagen, bijvoorbeeld door Diftar, kan die ruimte gebruikt worden voor een eventuele OZB verhoging, zodat de totale woonlasten gelijk blijft. Bij invoering van Diftar vindt D66 dat er met nadruk gelet moet worden of bepaalde groepen niet disproportioneel worden benadeeld. Bijvoorbeeld gezinnen met kleine kinderen.

Van D66 hoeft de gemeente niet te onderzoeken of parkeerbelasting ingevoerd kan worden. Het zou best wel eens “penny wise – pound foolish” kunnen zijn in verband met de kosten voor de invoering en onderhoud van dergelijke systemen niet goedkoop, nog afgezien van de administratieve recreatie die het met zich meebrengt. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijk wordt en dat doe je door toeristen te lokken, die de binnenstad weer gaan bevolken. Gratis parkeren is een uniek selling point en dat moeten we niet verliezen. Wat wel van belang is, is dat er wordt gehandhaafd op het gebied van parkeeroverlast, zoals dubbel parkeren, parkeren buiten de parkeervakken, ondernemers die hun auto de hele dag op een plaats voor passanten parkeren en dergelijke.

D66 wil dat het college de invoering van Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting onderzoekt. BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving door het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ-gebied, zoals het aantrekkelijk maken van de binnenstad.

Tot slot vindt D66 dat we als gemeente ook nog eens goed naar ons voorzieningen niveau kijken. We doen nu alsof dat bovengemiddeld is. Maar is dat ook zo?? D66 vraagt het college daar ook cijfers over af te geven.