Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2015

Openbaar vervoer in Vechtdal moet anders, slimmer en beter

Het Openbaar Vervoer in het Vechtdal blijkt met de verkiezingen op 18 maart een actueel thema te zijn. Bonden maken zich sterk voor behoud van buslijnen en hebben bushaltes afgedekt met blauwe actie hoesjes. Een opmerkelijke actie, zo blijkt tijdens een door D66 Vechtdal georganiseerde discussieavond over het Openbaar Vervoer in het Oude Station in Dalfsen.

Een van de inleiders was Gerrit van Hofwegen, D66 kandidaat voor de Provinciale Staten. Hij betoogde dat gemiddeld genomen iedere buslijn 1 miljoen aan subsidie nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. De provincie geeft nu al 30 miljoen subsidie uit om de bestaande buslijnen in stand te houden. Volgens van Hofwegen wil de provincie twee jaar uittrekken om het OV anders en vooral beter te organiseren. Dat is ook wel nodig om ingrijpende bezuinigingen te voorkomen.

De reizigersvereniging Rover was deze avond ook vertegenwoordigd en stelde dat burgers recht hebben op goed openbaar vervoer, maar ook Rover is van mening dat sommige lijnen efficiënter kunnen. “Slimmer georganiseerd en meer vraag gestuurde vormen van vervoer hebben de toekomst” zo werd er gesteld.

Wethouder Ruud van Leeuwen (GB) uit Dalfsen was vooral blij met het initiatief in Lemelerveld. Daar is een werkgroep van start gegaan die bekijkt hoe de mobiliteit van en naar Lemelerveld beter kan worden ingestoken, vooral ten behoeve van scholieren. Van Leeuwen betoogde dat voor de kernen meer naar maatwerk oplossingen gezocht moet worden. Ook in Hoonhorst wordt gewerkt aan een pilot voor een duurzame oplossing. In deze kern is nu al een elektrische dorpsauto die gebruikt wordt voor o.a. vervoer naar het ziekenhuis of de markt in Raalte. “Bij het vinden van oplossingen moeten burgers zelf de ruimte krijgen initiatieven te ontwikkelen, waarbij ook jongeren nadrukkelijk betrokken moeten worden”, aldus de wethouder.

Tijdens deze inspirerende discussieavond kwam naar voren dat traditionele oplossingen voor het behoud van een goed openbaar vervoer uiteindelijk niet haalbaar zullen zijn. Het behoud van buslijnen die nauwelijks passagiers vervoeren maar veel geld kosten, is geen lang leven beschoren, daar waren de aanwezigen het wel over eens. “Dat geld kan beter en slimmer worden gebruikt”.

Meer en betere mobiliteit begint bij anders denken over openbaar vervoer. De in Dalfsen geïntroduceerde buurtbus, lijn 591 is daar een goed voorbeeld van. Het aantal passagiers is vele malen meer dan waar ooit op gerekend werd. Maar er zijn meer voorbeelden en oplossingen benoemd, zoals maatwerk per kern. Meer ruimte voor de fiets, “fietssnelwegen” en gratis E-bikes als alternatief vervoermiddel. Gebruik de rendabele spoorlijn Zwolle – Emmen om daar andere vervoersvoorzieningen op aan te laten sluiten en tenslotte, combineer bestaande vervoersstromen, zoals leerlingen- en ziekenvervoer.