Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 maart 2015

5 maart discussie avond Openbaar Vervoer in het Vechtdal

D66 kiest voor een Bereikbaar Overijssel

De bereikbaarheid van de Vechtdal-gemeenten is redelijk goed. Toch zijn er nog knelpunten. D66 maakt zich zorgen over deze knelpunten en verminderde leefbaarheid door autogebruik. D66 gelooft dat er nog een wereld aan mobiliteit te winnen is. Daarom organiseert zij op 5 maart een discussieavond over dit thema in Het Oude Station van Dalfsen. Alle belangstellenden zijn welkom !

 Fietsen is schoon en gezond. De fiets is het startpunt in het denken over mobiliteit. D66 stelt vast dat fietsverbindingen tussen woonkernen soms meerdere wegbeheerders hebben. Belangrijk is dat de provincie hier de regie neemt. Als fietsers misstanden gemakkelijk online kunnen melden, kan de provincie een probleem sneller oppakken. Fietsers zijn kwetsbaar en daarom streeft D66 naar een volwaardige en veilige plek voor de fietser in verkeersmodellen.

 Openbaar vervoer. D66 streeft naar toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor iedereen in Overijssel. Op het platteland is daarvoor maatwerk nodig, bijvoorbeeld rond vraaggericht openbaar vervoer. Het is zaak dat de provincie hiervoor samen met gemeenten en inwoners oplossingen vindt. D66 zet in op een goede aansluiting van de fiets op het openbaar vervoer. D66 stelt dat dit streven in de opdrachtverlening aan vervoerders terug moet komen. De provinciale bijdrage aan het openbaar vervoer blijft nodig.

Discussieavond. Op initiatief van D66 Vechtdal wordt er op 5 maart a.s. in Het Oude Station van Dalfsen een discussie gevoerd met alle betrokkenen bij het Openbaar Vervoer in Overijssel, het Vechtdal in het bijzonder. Leden van de Statenfractie, wethouders van de drie Vechtdal-gemeenten en de reizigersvereniging Rover zijn uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Daarbij zijn de gebruikers van het Openbaar Vervoer in het Vechtdal, de reizigers zelf, van harte uitgenodigd.

De avond begint om 20:00 uur in Het Oude Station in Dalfsen, makkelijk bereikbaar met trein en bus.