Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 februari 2015

Standpunt D66 over Ambtsgebed

In de commissie vergadering van 19 februari 2015 van de gemeente Ommen heeft Gerdinand Nijhuis het standpunt van de D66 fractie verwoord.

D66 is geen voorstander van het ambtsgebed in welke vorm dan ook.
Ten principale vinden wij dat geloof een overtuiging is die een rol speelt in het privé leven van een burger en dat, gezien de scheiding tussen Kerk en Staat, het niet wenselijk is dat een collectieve geloofsovertuiging in de raadzaal een rol hoort te spelen.
Natuurlijk staat het ieder raadslid vrij om in zijn politieke leven zijn geloofsovertuiging een rol te laten spelen.
Het ambtsgebed past niet bij het idee dat de gemeente er is voor alle inwoners.